Tag Archives: thetastefood

อาหารผู้ป่วย อาหารทางการแพทย์สูตรเฉพาะโรค

อาหารผู้ป่วย อาหารทางการแพทย์สูตรเฉพาะโรค อาหารทางการแพทย์ เป็นอาหารชนิดหนึ่ง เพื่อนำมาใช้รับประทานทางปากหรือเป็นการใช้ในการให้อาหารทางสายอย่างแก่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำและการดูแลของแพทย์เท่านั้น โดยอาหารทางการแพทย์ จะมีสัดส่วนของสารอาหารที่เหมาะสมและมีวิตามินและธาตุครบถ้วน สามารถใช้แทนอาหารหลักทั่วไปได้

อาหารผู้ป่วย อาหารทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยขาดสารอาหาร

อาหารผู้ป่วย อาหารทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยขาดสารอาหาร อาหารทางการแพทย์ เป็นอาหารที่ใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์ เพื่อช่วยผู้ป่วยให้ได้รับสารอาหารที่ถูกต้อง และเหมาะสมต่อโรค เช่นอาหารสำเร็จรูปที่ใช้ให้ทางสายอาหาร หรืออาหารที่รับประทานเสริมเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายและสภาวะของโรคผู้ป่วย และการใช้อาหารทางการแพทย์ มีความจำเป็นต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น เพราะต้องใช้อย่างระมัดระวัง เพราะหากใช้อาหารทางการแพทย์อย่างผิดวิธีแล้ว

อาหารเพื่อสุขภาพ รักษาโรคต่อมลูกหมากไม่ต้องผ่าตัด

อาหารเพื่อสุขภาพ รักษาโรคต่อมลูกหมากไม่ต้องผ่าตัด โรคของผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ชายซึ่งจะเป็นกันมากก็คือ โรคเกี่ยวกับต่อมลูกหมาก โรคที่เป็นมีตั้งแต่เบา ๆ ขนาดต่อมลูกหมากโต ต่อมลูกหมากอักเสบ ไปจนกระทั่งถึงหนักที่สุดคือ มะเร็งต่อมลูกหมาก มักจะเกิดขึ้นกับผู้ชายตั้งแต่อายุ 40 ปีขึ้นไปจะเป็นต่อมลูกหมากได้ และถ้าอายุ 50 ปี มักจะเป็นต่อมลูกหมากโต และทั้งสองอย่างก็มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้เช่นกัน

อาหารผู้ป่วย บำรุงหัวใจให้แข็งแรง

อาหารผู้ป่วย บำรุงหัวใจให้แข็งแรง ในแต่ละปี มีผู้ป่วยโรคหัวใจเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่่งหนึ่งในสาเหตุนั่นก็คือ พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่ระมัดระวัง ทั้งความเครียดจากการทำงาน หรือแม้แต่อาหารการกินที่คุณเลือกทาน อย่าปล่อยให้ “ความละเลย” ย้อนกลับมาทำร้าย “หัวใจ” วันนี้ โรงพยาบาลสุขุมวิท มี 8 อาหารอร่อย ที่ช่วยบำรุงหัวใจเพื่อเติมความแข็งแรงมาแนะนำ